เว็บไซต์พนันออนไลน์ของเรา WWW.UFASLOT168KUB.COM เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการเว็บไซต์ คือ เจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ WWW.UFASLOT168KUB.COM
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่เว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

WWW.UFASLOT168KUB.COM เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเว็บไซต์ ดังนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการโฆษณาผ่านตลาดออนไลน์
 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM จัดเก็บ

เว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์และการสมัครสมาชิก โดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

 • ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • อีเมลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
 • ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น LINE ID ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์และปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM

เว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM ได้จาก นโยบายการใช้งานคุกกี้ (COOKIE POLICY) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM มีการใช้งานซอฟท์แวร์และบริการจากบุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • GOOGLE ANALYTICS
 • FACEBOOK PIXEL
 • LINE TAG
 • YOUTUBE EMBEDDED

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ คุกกี้บางประเภทและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูลที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถปฎิเสธการใช้งานคุกกี้ ได้จากหน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยีและกำหนดนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ WWW.UFASLOT168KUB.COM ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาการยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ WWW.UFASLOT168KUB.COM และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย WWW.UFASLOT168KUB.COM